Asfaltohet rruga hyrëse e Sarandës, por banorët përballen me një fenomen të rrezikshëm

Asfaltohet rruga hyrëse e Sarandës, por banorët përballen me një fenomen të rrezikshëm.
Pas publikimit në Saranda Web të gjendjes së mjerueshme të rrugës hyrëse të Sarandës, erdhi edhe reagimi. Rruga u asfaltua, por banorët e Metoqit po përballen me një fenomen tjetër.
Automjetet e rënda që transportojnë inerte, i mbushin mjetet e tyre tej kapacitetit mbajtës dhe qarkullojnë pa e mbuluar ngarkesës, duke bërë që në këtë segment të derdhen inertet në rrugë.
Gurët e zhavorrit që bien në rrugë përbëjnë një rrezik të vërtetë për kalimtarët, pasi nga kalimi i automjeteve gurët mund të godasin kalimtarët.
Pëvec kësaj, prania e inerteve mbi asfalt do ta rikthejë shumë shpejt rrugën në gjendjen e mëparshme.
Banorët apelojnë ndaj policisë rrugore dhe bashkiake të jetë e vëmendshme ndaj këtij fenomeni dhe parandalimin e tij.