Rreth Saranda Web

Saranda Web është themeluar në vitin 2013 si një inisiativë me qëllim informimin, promovimin dhe mbrojtjen e vlerave turistike dhe kulturore të zonës së Sarandës, fillimisht nëpërmjet facebook dhe në prill të vitit 2016 me adresën e vetë në internet.

NUIS M03720801L

KONTAKT:
[email protected]
Facebook Saranda Web

 

 

 

ndjekes 16 gusht