Detyrimet e bashkive Sarandë, Delvinë, Konispol dhe Finiq. Qeveria kërcënon me administrim

Me një veprim jo të zakonshëm,  Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka paralajmëruar bashkitë që kanë krijuar më shumë detyrime se do t’i propozojë Këshillit të Ministrave të caktojë administratorë nga pushteti qendror për të menaxhuar buxhetet e tyre me qëllimin e uljes së borxheve të prapambetura. Ky paralajmërim është bërë në një Udhëzim të datës 27 shtator nga ministrja e Financave Anila Denaj, dërguar 61 bashkive. Sipas Udhëzimit, në muajin dhjetor do të ngrihet një grup pune, që duhet të konstatojë bashkitë me më shumë probleme financiare, i cili në fund të vitit do të përgatitë raportin zyrtar, në bazë të të cilit do të veprojë qeveria. Kështu, bashkitë do të kenë afat deri në fund të vitit të rregullojnë situatën e tyre financiar, ose do t’i nënshtrohen administrimit nga qeveria.

   në lekë në lekë
Nr. Bashkia                       Detyrimi shtator 2019 Detyrimi qershor 2019
1 Bashkia Sarandë 36,505,996 37,233,211
2 Bashkia Delvinë  31,797,312 23,763,866
3 Bashkia Finiq      89,580,202 94,972,621
4 Bashkia Konispol   108,606,694 108,606,694