www.sarandaweb.al

www.sarandaweb.al është adresa e parë zyrtare e rrjetit informues dhe promovues Saranda Web. Aktualisht kjo adresë është hackeruar dhe rrjeti Saranda Web operon tani në adresën www.sarandaweb.net . Pavarësisht se adresa www.sarandaweb.al është e hapur, vizitorët që klikojnë në të drejtohen në një adresë tjetër, gjë që çdokush e kupton se është një mashtrim