Tempulli i Shen Gjergjit – Dhiver

Tempulli i Shen Gjergjit – Dhiver
Dhivri, si dhe Dhroviani, kanë shumicën e tempujve të shenjtë. Kjo nuk ndodh vetëm sepse fshati shtrihet në një rrafshnaltë të madhe të malit Dhiver, por edhe për faktin se në të kaluarën kane ekzistuar shumë fshatra të tjerë që u zhdukën gjatë shekujve.

I mberthyer në prehër të malit, tempulli i Shën Gjergjit u ndërtua për herë të parë në shekullin e 9-të. Ikona e fjetjes së Shën Marisë dhe ikonat e Shën Nikollës dhe Shën Gjergjit u përfunduan në shekullin e 15-të. Në vitin 1600 u pikturua zbritja ne Hades, ndërsa ikona e Jezusit të Gjithëfuqishëm u përfundua në vitin 1680.

Tempulli përbëhet nga tempulli, narteksi dhe veranda. Hyrja është e ndarë në tri kupola, ndër të cilat njëra e mesme është më e lartë dhe më e gjerë se dy të tjerët. Tempulli ndizet nga dritaret e ngushta.