SKANDAL: Punonjës të pastrimit nëpër rrugët e Sarandës fëmijë të moshës 6 – 8 vjeç

Punonjës të pastrimit nëpër rrugët e Sarandës fëmijë të moshës 6 – 8 vjeç
Kjo jo vetëm tregon formën e shfrytëzimit të fëmijëve romë, por është edhe shpjegim pse qyteti i Sarandës ndodhet i pushtuar nga pisllëku