Sarandë, vazhdon urinimi nëpër rrugë pas kyçjes së banjave publike-VIDEO

VIDEO – Sarandë, vazhdon urinimi nëpër rrugë pas kyçjes së banjave publike


VIDEO – Sarandë, vazhdon urinimi nëpër rrugë pas kyçjes së banjave publike

.