Prefekti takim në Sarandë/ Plan për menaxhimin e Syrit të Kaltër

Prefekti i Qarkut Vlorë Flamur Mamaj ka zhvilluar mbledhjen e Komitetit të Menaxhimit të zonave të Mbrojtura, për Parkun Kombëtar Butrint, Rezervatin Natyror të Menaxhuar dhe Monumentin e Natyrës Syri i Kaltër.
Gjatë takimit u prezantua drafti I i planit të menaxhimit të “Syrit të Kaltër” dhe aktivitetet e realizuara në këto zona gjatë vitit 2019.

Anëtarët e Komitetit dhe pjesëmarrësit vlerësuan iniciativën e ndërmarrë për përgatitjen e një plani menaxhimi për Monumentin Natyror të Syrit të Kaltër dhe theksuan rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional për të siguruar mirëmenaxhimin e kësaj zone me rëndësi kombëtare.