Përsëri… PLEHRAT

plehratNjë shqetësim evdient i ditëve të fundit, kur fluksi i pushuesve ditorë është shtuar, padyshim mbetet ai i kazanëve të mbeturinave. Saranda Web përcjell sot dy foto që kanë ardhur në adresën tonë, ku duket qartë se si kazani i tejmbushur është lënë si “trofe” i konsumit të ditës. Pamje të tilla natyrisht që nuk e nderojnë qytetin. Ato janë përballja e parë e pushuesve dhe imazhi më i keq për mungesën e përgjegjshmërisë në pastërtinë e hapësirave publike. Në prag të sezonit turistik, institucioneve kopetente, u lind nevoja e shtimit të numrit të koshave, por mbi të gjitha, e pastrimit të hërëpashershëm të tyre.plehra

.