Pas investimit 600 mijë euro në Lukovë

Investimi prej gati 600 mijë euro në Lukovë, i inauguruar vetëm 18 muaj më parë, duket se po shkon drejt degradimit.
Ajo që vihet re është edhe mungesa e vëmendjes nga Bashkia Himarë dhe Njësia Administrative Lukove për t`a mirëmbajtur këtë investim.
Këndet e ndërtuara për argëtimin e fëmijëve duket se janë shndërruar në vend për pushimin e lopëve, pas ngopjes me bar në lulishtet në qendrës e Lukovës, përballë dritareve të kryetarit dhe punonjësve të Njësisë Administrave Lukovë.