Kryetari i Bashkise Delvine Rigels Balili pergjigjet per premtimet elektorale

Kryetari i Bashkise Delvine Rigels Balili pergjigjet per premtimet elektorale te 4 viteve me pare, te cilat ishin:
-Uji i pijshem
-Nxitje e punesimit nepermjet bizneseve private
-Nxjerrjen e Bashkise nga kolapsi ekonomik
-Zgjidhja e problemit te regjistrimit te pronave
-Rikonstruksion i rrugeve
-Rehabilitimi i qendres se Delvines
-Rikonstruksion i muzeut, biblotekes dhe varrezave te Deshmoreve
-Ringjallje e jetes kulturore ne qytet
-Rikonstruksion i stadiumit
-Heqja e antenave nga Pallati i Kultures
-Rikonstruksion i spitalit dhe Qendrave shendetesore