Film dokumentar mbi bonifikimin e Fushës së Vurgut

Film dokumentar mbi bonifikimin e Fushës së Vurgut. Pavarësisht se dokumentari është tejskajshmërisht i mbushur me propagandë, besojmë se mbart vlera