Del udhëzimi/ Si të hipotekoni një apartament në pallat të braktisur nga invesitori

Agjensia Kombëtare e Kadastrës ka publikuar ditën e sotme listën e dokumentave që nevojiten për të filluar procesin e legalizimit të pallateve të braktisura nga invesitorët.
PALLATET E BRAKTISURA NGA INVESTITORI –
DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR TË FILLUAR PROCESIN E LEGALIZIMIT

ista-e-dokumentave-web