Del hipoteka për 190 banesa / EMRAT

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Sarande ,në zbatim të Urdhërit të Kryeregjistruesit Nr 1574,datë 29.10.2018, për regjistrimin e lejeve të legalizimit të pa aplikuara nga qytetaret,ka vijuar punën për rregjistrimin e lejeve të legalizimit.
Regjistruesi Armand Hysi Fton qytetarët të paraqiten pranë sporteleve të hipotekës për të bere aplikimin e tyre dhe për të terhequr çertifikatën e pronësisë sipas listës bashkëngjitur.
LISTA E PLOTË