Bashkia Delvinë kërkon mendimin qytetar për zëvendësimin e pemëve të mbjella

Bashkia Delvinë nëpërmjet nhë publikimi në facebook kërkon mendim nga qytetarët në lidhje me zëvendësimin e pemëve të mbjella më herët, pasi sipas Bashkisë Delvinë, pemët e mbjella nuk i përshtaten Delvinës.
PUBLIKIMI
Bashkia Delvinë ka vendosur të ndërrojë pemët dekorative katalpa, të cilat nuk iu përshtatën klimës, duke i zëvendësuar ato me pemë që i përshtaten klimes mesdhetare. Janë disa propozime: kumbull e kuqe, laegostromia, gështenja e egër dekorative dhe një lloj manjole. Mirë do të ishte të kishim si përzgjedhje dhe manin dekorativ, por ajo nuk gjendet në fidanishtet në Shqipëri. Segmentet qe do të vendosen jua paraqesim me foto. Duam dhe mendimin tuaj të nderuar bashkëqytetare !