Pas shqetësimit të përcjellë nga Saranda Web, Prefekti dhe zv.ministri i Brendshëm inspektim në zyrat e ALEAT

Pas shqetesimit te ngritur ne Saranda Web per radhet e gjata ne zyrat e aplikimeve per karta identiteti dhe pasaporta biometrike, Prefekti i Qarkut Vlorë Flamur Mamaj së bashku me Zv/ministrin e Brendshëm Julian Hodaj, kanë inspektuar zyrat e ALEAT, në të cilat zhvillohet procedura e aplikimit per karta dhe pashaporta biometrike.
Qellimi i ketij inspektimi sipas Prefektit, ka qene vlerësimi i mbarëvajtjes së punës, shmangien e radhëve dhe evidentimin e ketyre problematikave.