Njoftim punësimi në Bougainville Bay

BOUGAINVILLE BAY Resort & SPA pjesë e kompanisë ATDG (Art and Tourism Development Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë, me një shtrirje të gjerë në bregdetin shqiptar.
Fton profesionistë për të aplikuar në pozicionin e:
SPA Therapist / Masazhier (m/f)
Përshkrim i Përgjithshëm
Luan një rol të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve cilësore sipas standardeve të Bougainville Bay Resort & SPA dhe në sigurimin e kënaqësisë së klientëve.
Detyrat dhe Përgjegjësitë:
 Kryen të gjitha trajtimet sipas standardeve Bougainville Bay Resort & SPA, duke iu përshtatur nevojave specifike
të klientit;
 Kryen seanca masazhesh për klientët në përputhje me orarin përcaktuar për masazhet;
 Ruajtja dhe mbajtja e carcafëve dhe produkteve te tjera në dhomat e trajtimit, duke siguruar që të jenë të pastra
dhe të organizuara sipas standardeve të SPA;
 Përdorimi në sasi të sakta të produkteve të SPA të përcaktuara nga prodhuesi;
 Sigurimi i konfidencialitetit gjatë gjithë kohës duke përfshirë mbrojtjen e të dhënave, detajet mjekësore dhe çdo
informacion të dhënë në besim nga klienti;
 Raporton çdo ankesë të klientit tek personi përgjegjës, në mënyrë që të mund të trajtohen menjëherë dhe në
mënyrë efikase;
 Përgjegjës për pastërtinë, higjenën e të gjitha pajisjeve, produkteve dhe çarçafëve në zonën e trajtimit dhe
përgatitjes, sipas standardeve të SPA;
 Vepron me përgjegjësi në çdo kohë në lidhje me sigurinë personale, kolegëve dhe klientëve në SPA;  Të ndihmojë klientët në lidhje me kërkesat e tyre;
 Të kenë një paraqitje korrekte dhe pozitive për të gjithë klientët;  Të kenë frymë pozitive në punë në çdo kohë;  Parashikon nevojat e klientëve;
Kualifikimet dhe Aftësitë:
 Të kenë përvojë pune jo më pak se 2 vjet në këtë profil;  Të kenë licensën përkatëse për këtë profil;
 Ruajtja e standardeve të higjenës personale gjatë gjithë kohës në punë;  Të kenë aftësi shumë të mira komunikimi;
 Etikë profesionale dhe aftësi për të punuar në grup;
 Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze, gjuhë të tjera përbëjnë avantazh;  Fleksibilitet me orarin e punës;
Ofrohet:
 Pagesë konkuruese
Shënim: Aplikantët duhet të jenë me vendbanim në Sarandë ose zonat përreth;
Aplikantët të dërgojnë CV në adresen e e-mailit: [email protected]