Ujësjellësi Sarandë shpall Tender 140 milionë për hapjen e 1 pusi në Vrion

09/03/2019:55

Shperndaje:


Ujesjelles-Kanalizime sha Sarande ka shpallur tender për “NDERTIM STACION I RI PUS-ÇPIMI NE VRION DHE LIDHJA ME RRJETIN KRYESOR TRANSMETUES”
Fondi për këtë tender është në vlerën e 11.880.279 (njembedhjetemilion teteqind tetedhjetemije e dyqind e shtatedhjete e
nente) leke pa tvsh ose rreth 140 milionë lekë të vjetra me tvsh.
Nga ana u Ujësjellësit kërkohet që këto punime të përfundojnë në afatin kohor prej 45 dite.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 19.03.2020, ora 10.00, kohë kur do të bëhet edhe hapja e ofertave.


Postimet e fundit

©SARANDAWEB - 2021 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.