Salillari shpallet fitues i tenderit për ujësjellësin nga burimet e Leshnicës në Finiq

Bashkia Finiq ka përmbyllur tenderin për Ndërtim ujësjellësi rajonal nga burimet e Leshnicës, me fond limit 4 miliard e 725 milionë lekë të vjetra.
Në këtë tender kanë marrë pjesë 4 kompani:
1. “BAMI” sh.p.k me ofertë 4,712,576,556 lekë
2. “COGREN” sh.p.k PA OFERTË
3. ED KONSTRUKSION me ofertë 4,702,597,630 lekë
4. “SALILLARI” me ofertë 4,625,364,060 lekë

Fitues i tenderit ka rezultuar SALILLARI me ofertën 4 miliard e 625 milionë lekë ose rreth 98% e fondit limit.