Rregullorja për administrimin e mbetjeve urbane në territorin e Ksamilit

#informohu
Rregullorja për administrimin e mbetjeve urbane në territorin e Ksamilit
Ky informim zhvillohet në kuadër të projektit “Ksamil i pastër” që implementohet nga “Lëvizja për Zhvillimin e Turizmit” me financim të Leviz Albania një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim,SDC
#ksamilipaster #LevziAlbania #LevizjaperZhvillimineturizmit