Prishet objekti ne Ksamil. Pronari: Nuk me njoftuan

Bashkia Sarande, edhe pse sezoni turistik nuk ka perfunduar ende, ka prishur nje objekt ndihmes te nje hoteli, objekt i cili sipas pronarit eshte ndertuar 2 vjet me pare.
Edhe pse nga ana e bashkise me shkresa i ishte lene nje afat prej 10 ditesh per prishje vullnetare, afati nuk eshte respektuar, duke e prishur objektin ende pa u njoftuar dhe pa prezencen e pronarit