Porta hyrëre në qytetin Onhezmi

Porta hyrëre në qytetin Onhezmi. Ndodhet në qytetin e Sarandës dhe është porta e hyrjes për në kalanë e Onhezmit nga ana perëndimore e tij. Emërtuar në antikitet nga era juglindore e njohur me emrin Onhezmites. Onhezmi del për herë të parë në burimet e shkruara në shek I p. K. tek Straboni e Dionisi i Halikarnasit, e dy shekuj më pas tek Ptolemeu, të cilët e quajnë atë një liman Kaon.

Duke u nisur nga të dhënat e tyre, dijetarë e udhëtarë të ndryshëm si Pukevili, Liku, Isamberti etj, që në shekullin e kaluar e kanë zgjidhur drejt problemin e identifikimit të tij me rrënojat që dukeshin në qytetin e sotëm të Sarandës, të ngritur në një nga gjiret e pakta të bregdetit të Jonit në Shqipërinë Jugore.

.