Përfundon ndërtimi i linjës 110 kV “Unaza e Jugut të Shqipërisë”

unaza 2U krye inaugurimi i përfundimit të punimeve të projektit “Unaza e Jugut të Shqipërisë”. Projekti parashikonte fuqizimin dhe zgjerimin e rrjetit 110 kV. Projekti është financuar nga një kredi e Qeverise gjermane, nëpërmjet Bankes Kfë me vlerë 49 milion Euro. Projekti parashikon edhe Ndërtimin e linjës 110 kV Babicë – Sarandë, 104 km e gjatë si edhe Zgjerimin e impiantit 110 kV në N/st Sarandë. Projekti ka një shtrirje mjaft të gjërë duke përfshirë pjesën perëndimore dhe atë lindore të jugut të Shqipërisë. Ndërtimi i linjës 110 kV Babicë – Sarandë, ka mbyllur në unazë një pjesë të rëndësishme të rrjetit elektrik 110 kV, duke plotësuar kriterin e rezervimit të furnizimit me energji elektrike në rast defekti në linjat e transmetimit, të një zone të gjërë që përfshin rrethet e Sarandës, Delvinës, Gjirokastrës e Tepelenës dhe gjithashtu garanton funksionimin e sigurtë të HEC Bistricë.

unaza 3Kjo linjë mundëson ndërtimin e nënstacioneve 110/35/20 kV Orikum dhe Himarë, që të shoqëruar dhe me zhvillimin e rrjetit 20 kV nga Operatori i Shpërndarjes, do të përmirësojnë në mënyrë rrënjësore cilësinë e shërbimit të energjisë elektrike në një zonë me përparësi për zhvillimin e turizmit. Projekti në tërësi është i justifikur nga eleminimi i energjisë së mosfurnizuar dhe nga përfitimi i madh që sjell në reduktimin e humbjeve të energjise elektrike. Fuqizimi i rrjetit 110 kV në zonën jugore, ka krijuar kushtet teknike për operim në paralel të linjës së interkonjeksionit 154 kV Bistricë – Myrtos, që deri më sot ka funksionuar vetëm në formë ishulli. Projekti do të vazhdojë me ndërtimin e dy n/st 110 kV në zonën e bregut të detit Jon: Orikum dhe Himarë, që janë në fazë tenderimi.