Nxënës të shkollave ndezin flakën olimpike në teatrin antik të Finiqit

Një ceremoni e ndezjes së flakës olimpike është mbajtur në teatrin antik të Finiqit nga nxënës të shkollave të Finiqit.
Në këtë ceremoni, megjithëse zhvillohej në një objekt kulturor, përfaqësuesit e bashkisë Finiq janë përkujdesur të vendosin edhe flamurin grek.