Njoftim punësimi për terapiste zhvillimi në Sarandë

Kërkohet Terapiste Zhvillimi
Preferohen kualifikime si më poshtë :
1. Punë sociale
2. Psikologji
3. Cikël i ulët
4. Cikël parashkollor
5. Petagogji e specializuar
– Eksperienca ne pune me femijet
– Trajnimet brenda dhe jashte vendit
– Referimet shkencore përbëjnë avantazh
Per cdo informacion shtese dhe interesim kontaktoni ne numrin e telefonit 0695520568