SHARE

Njoftim punësimi në Sarandë.
Biznes në Sarandë kërkon të punësojë një ekonomist.
Detyrat
Kontroll I Faturave te Shitjes dhe blerjeve
Monitorim Ishpenzimeve te kompanise
Hartimi I Liste-Pagesave Mujore
Zhvillimi I raporteve statistikore
Harton raporte të detajuara brenda afateve të përcaktuar dhe sipas formateve te kërkuar.
Deklarimi mujor i FDP- ve , librave , Liste – Pageses,etj.
Kualifikimet / Kerkesat
Diplome Universitare ne Kontabilitet ose Finance
Eksperiencë të mëparshme ne departamentin e finances
Njohuri shume te mira te programit Excel
Njohuri te mira te programeve te kontabilitetit
Eksperiencë të mëparshme mbi 3 vjet ne departamentin e finances.
Të interesuarit të kontaktojnë në 069 7777 753

loading...
loading...

 

Loading...