Mungesë fondesh/ Anullohet tenderi për izolimin e taracës së shkollës në Ksamil

.
Bashkia Sarandë ka njoftuar në Agjensinë e Prokurimit publik anullimin e tenderit për Hidroizolimin e shkollës së mesme në Ksamil.
Fondi limit për këtë tender ka qenë 20 milionë lekë të vjetra.

Sipas Bashkisë Sarandë, arsyeja e anullimit të tenderit ka qenë se procedura e prokurimit nuk është realizuar brenda vitit buxhetor për mungesë të fondeve.