Edhe këtë vit nxënësit në Sarandë me 2 turne

Ndërkohë që qeveria ka tenderuar me nje shumë prej rreth 6 milionë euro rikonstruksionin e Bulevardit, rikonstruksion i cili pritet të fillojë në ditët e ardhshme, nxënësit e qytetit të Sarandës do të vijojnë edhe këtë vit mësimin me 2 turne.
Edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 vjet nga afati i përfundimit të Kampusit Universitar në Sarandë dhe punimet kanë përfunduar, Saranda Web mëson se shkak i mosvënies në funksion të këtyre ambienteve për nxënësit është mungesa e fondeve për pajisjen me bazën materiale mësimore, sic janë bangat dhe dërrasat e zeza.