Butrinti Ferm kërkon 2 punonjës në sektorin e bujqësisë

Butrinti Ferm, me aktivitet kultivimin e misrit, jonxhës dhe rritjes të shpendëve në zonën e fushës së Çukës, kërkon të punësojë 2 punonjës në sektorin e bujqësisë.

Të interesuarit të kontaktojnë në
+355698511625