Bashkia Finiq kërkon të bëhet pjesë e menaxhimit të Parkut të Syrit të Kaltër

Kryetari i Bashkisë Finiq Kristo Kiço:
Bashkia Finiq ka resurse të shumta turistike dhe ne po punojmë për zhvillimin turistik të zonës.
Kristaq Kiço: Do të kërkojmë të jemi pjesë e manaxhimit të Parkut në Syrin e Kaltër.
VIDEO