Bashkia Delvinë çel fondin për rrugët në Vergo, Palavli dhe Fushë-Vërri

Bashkia Delvinë njofton çeljen e fondit për sistemimin e rrugëve të brendshme në fshatrat  Vergo, Palavli dhe Fushë-Vërri.
Bëhet fjalë për një fond me vlerën e rreth 51 milionë lekë pa tvsh, fonde nga buxheti i Bashkisë Delvinë.
Tenderi do të zhvillohet në 15 shkurt, ndërsa proceduarat pritet të përfundojnë në fundin e muajit shkurt.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin është 90 ditë nga lidhja e kontrates.