Avokat ILIR NIKOLLA

avokat ilir nikollaAvokat ILIR NIKOLLA
Nëse jeni në kërkim shërbimesh juridike ose për avokat në të gjitha sektorët, ne mund t`ju ofrojmë konsulence juridike për persona fizikë dhe juridikë.
Nëse keni çështje të cilat e kanë të nevojshëm përfaqësimin me avokat, apo probleme të cilat mendoni që duhet të zgjidhen në rruge gjyqësore, si dhe mendoni që më parë duhet të këshilloheni me nje avokat kontaktoni në:
Tel: 069 20 94 021
Email: [email protected]
Ju do të merrni konsulencë të detajuar Juridike ne lidhje me rastin Tuaj.
Adresa e zyres : Rruga Tolo Jovani ,Pranë gjykatës Sarandë