Shpërthimi nxjerr në dritë cilësinë e punimeve

 

Në jo pak raste, pas përfundimit të punimeve në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimeve në qytetin e Sarandës,  ka patur shpërthime të ujit të pijshëm dhe të ujrave të zeza.
Këto investime të përfunduara vetëm vitin e kaluar dhe të financuara nga Banka Botërore dhe KFZ i kanë kushtuar qytetit disa miliona euro, të cilat i paguajnë dhe do t`i paguajnë për shumë vite me radhë qytetarët nëpërmjet rritjes së cmimit në faturat e ujit të pijshmëm.
Herë pas here ka patur pëshpëritje se cilësia e punimeve ka qenë jashtë standarteve, të cilat duket se po vërtetohen nga këto shpërthime që në gjuhën teknike quhen avari.