Sarandë : Avokatët bojkotojnë proçeset gjyqësore


27 Avokatë në sarandë kanë bojkotuar të gjitha proceset hetimore dhe gjyqësore, përveç masat e sigurimit.

Still0208_00000Avokati Tartar Bazaj sqaron se vendimi i këshillit të ministrave për përcaktimin e sigurimeve dhe pensioneve bie ndesh me kushtetutën dhe liritë e të drejtat theleore të njeriut”. Avokati Bazaj sqaron se “përsa u përket masave të sigurimit personal, arresteve, kto nuk do të bojkotohen, sepse nëqoftëse do të ndodh kjo, atëherë vihet në diskutim siguria kombëtare”

Still0208_00002Avokati Ilir Nikolla thotë se ” të gjithë avokatët, të paktën Dhoma e Avokatisë Sarandë nuk merr pjesë sot në asnjë proces gjyqësor, përvec masave të sigurisë personale, kjo me arsyen e vetme që ka të bëjë me 4-fishimin e profesioneve të lira apo  të detyrimit që lindin nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, kjo është e papranueshme të 4- fishosh ose të bësh 400% një sigurim shëndetësor i cili diktohet nga qeveria “.

Vendimi u mor më 2 shkurt 2016 nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë. Sipas tyre dita e bojkotit ishte vetëm fillimi i një procesi që do të zgjatet në varësi të reflektimit që ata kërkojnë nga shteti sa i takon ndryshimeve të ligjit “Për përcaktimin e pagës mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për personat e regjistruar si të vetpunësuar të cilët kryejnë veprimtari ekonomike profesionale dhe punonjësit e papaguar të familjes që punojnë e bashkëjetojnë me të”