Rrufeja djeg një tjeter apartament në Sarandë. Çfarë këshillohet nga specialitët

Nisur nga situata e koheve te fundit ku nga shkarkesat elektrike (rrufete) ne Sarande jane djegur nje apartament dhe nje ambjent sherbimi, sherbimi i Mbrotjes nga Zjarri dhe Shpetimit keshillon banoret qe nuk kane instaluar rrufepritesit, ne rastet kur ka shkarkesa elektrike duhet te shkepusin menjehere te gjitha pajisjet elektroshtepiake nga antenat, kablloret,interneti etj…
Keto pajisje krijojne mundesine e percjelljes per shkarkimet elektrike dhe behen shkak per zjarr.