Kërkohen vullnetarë për numërimin e qenve dhe maceve të rrugës

Pas dështimit të Bashkisë Sarandë në vaksinimin dhe sterilizimin e qenve të rrugës, megjithë fondin 3,3 milionë lekësh akorduar me një tender që ende nuk dihet si përfundoi, tashmë është një organizatë e shtetasve të huaj me banim në Sarandë që marrin përsipër të numërojnë dhe më pas ngritjen e një klinike për sterilizimin e tyre.
Nëpërmjet Saranda Web, ata apelojnë për ngritjen e një grupi vullnetarësh, pasi sic thonë, “projekti ynë i tanishëm është të numërojmë të gjithë qentë dhe mace të pastrehë.
Pasi ta dimë se sa ka, do të bëjmë mbledhjen e fondeve gjatë gjithë verës me turistët dhe në vjeshtë të krijojmë një klinikë spitale për të ndaluar rritjen e popullsisë”.
Të interesuarit mund të regjistrohen në www.shatervanidesh.org