Kadastra e Sarandës ka një njoftim për rëndësishëm për qytetarët

Qytetarët e mëposhtem janë të lutur që të paraqiten pranë Drejtorise Vendore te ASHK-së Sarande per terheqjen e faturave përkatëse për të kryer pagesën e Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë si dhe pagesen e Parceles te Banka Credins për tu bëre e mundur emetimi i Lejës së Legalizimit.