Falimenton Bashkia Delvine, 3 muaj pa ndarë rroga, nuk ofron asnjë shërbim

Bashkia e Delvines mund te konsiderohet totalisht e falimentuar, pasi jo vetem nuk ofron asnje sherbim ndaj qytetareve, por prej 3 muajsh nuk paguan as punonjesit e saj.
Bashkia Delvine pas ndarjes se re territoriale mbeti nder bashkite me te vogla ne territor dhe numer popullsie, kjo pasi hartuesit e hartes territoriale duhet me pare te kenaqnin bashkite kufitare me Delvinen.
Aktualisht ne territorin e Bashkise Delvine nuk ka asnje biznes te madh apo te mesem me numer te larte te punesuarish dhe te ardhurat e kesaj bashkie vijne kryesisht nga tarifat e kullotave, atyre pak bizneseve te vogla dhe familjareve.