Banka Botërore: Projekti i artizanëve në Butrint u financua nga ne

Forumi per Mbrojtjen e Trashegimise Kulturore ka publikuar një dokument, ku Banka Boterore konfirmon qe projekti i suvenireve nga artizanet vendore ne Butrint eshte projekt i financuar prej saj ne 2003.
Sipas Forumit, Ministria e Kultures kerkon te privatizoje projektin e Bankes Boterore ne Butrint.
Pergjigjja zyrtare u dergohet gjithashtu ministrave te linjes dhe pikave te kontaktit per projektin.
Ndërkohë, artizanët kanë raportuar për Saranda Web se nuk janë lejuar për të hyrë në park gjatë ditës së sotme.