Ujësjellësi Sarandë 88 milionë për mirëmbajtjen e pompave

04/03/1921:50

Shperndaje:


 Ujesjelles-Kanalizime sh.a Sarande ka shpallur procedurën e prokurimit për «Mirembajtja dhe riparimi i elektropompave te stacioneve te pompimit te U.K Sarande»
Në Kerkesen per propozim (Marreveshje kuader) është akorduar Fondi limit prej 7 400 000 (shtate milion e katerqind mije) leke pa tvsh ose përafërsisht 88 milionë lekë të vjetra.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor është 24 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje është 13/03/2019, ora 10.oo


Postimet e fundit

©SARANDAWEB - 2021 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.