Trageti Himare – Korfuz

Trageti Himare – Korfuz.
Oraret e tragetit Himare – Korfuz dhe Korfuz – Himare
Himara – Corfu
E hënë ora 08:15
E enjte 08:15 dhe 19:00
E shtunë 08:15 dhe 19:00
Corfu – Himara
E hënë 07:30
E enjte 07:30 dhe 17:30
E shtunë 07:30 dhe 17:30