Sarandë: Buxheti lokal mbi baza gjinore

Bashkisë Sarandë dhe këshillit bashkiak ju adresuan disa sygjerime konkrete përsa i përket buxhetit te vitit 2006. Përfaqsues të shoqërise civile dhe institucioneve të këtij qyteti dhanë ide të ndryshme përsa i përket hartimit të buxhetit mbi baza gjinore. Robert Muarataj drejtues i qëndrës për ndryshim tha në këtë takim se institucionit të bashkisë i janë bërë propozimë konkrete për të hequr disa taksa të cilat sipas qytetareve ishin të pa argumentuara. Paraqitja e Sugjerimeve dhe e Rekomandimeve nga qytetaret e Bashkisë Sarandë për Këshilltarët dhe stafin e Bashkisë Sarandë, është finalizimi i një procesi që ka filluar qysh në Tetor të këtij viti, me takime, konsultime publike, intervista, road shoë etj për të rritur pjesëmarrjen qytetare në vendim-marrje e sidomos për të rritur rolin e grave dhe vajzave ne qytetinë Sarandës, Vlorës, Fierit , Orikumit etj . Propozimet konkrete ishin ulja e taksës së ndërtesës, taksës së re të parkimeve dhe disa taksa në fushën e turizimit.