Pas vjeljes fillon masakra në ullinjtë e Lukovës

Në Lukovë me mbarimin e vjeljes së ullirit, ka filluar krasitja e tij, por jo me kritere agronomike.
Puna që po bëhet është për të bërë sa më shumë dru dhe jo për krasitje.
Çmimi i 1 metërkubi i drurit të ullirit varion 35-40 mijë lekë të vjetër.
Sipas specialistëve të fushës kjo që po ndodh është një katastrofë për ullinjtë në prodhim.
ullinj-lukove