Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil: Bashkia Sarandë ka punësuar të pa arsimuar

09/03/188:13

Shperndaje:


Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, nga kontrolli i 27 bashkive, ka konstatuar se gati gjysma e tyre kanë punësuar njerëz të paarsimuar.
Nder bashkitë që kanë punësuar njerëz pa arsim ështe edhe  Bashkia Sarandë.
“Në këto raste është urdhëruar njësia përgjegjëse të nxjerrë aktin e refuzimit të statusit të nëpunësit civil dhe të vendosë përfundimin e marrëdhënies së punësimit për këta punonjës, duke evidentuar faktin se ata nuk e përmbushin kriterin e nivelit arsimor për të qenë nëpunës civilë, në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.
Pozicionet e punës të shpallen të lira, për t`u plotësuar më tej në përputhje me ligjin për nëpunësin civil, në koherencë me strukturën aktuale dhe nevojat e institucionit”, thuhet në raport. Disa bashki të tjera, për arsye të ndryshme, nuk kanë kanë kryer procedurat e ristrukturimit. “Nuk janë respektuar procedurat ligjore që rregullojnë procesin e ristrukturimit.

 

 

 


Postimet e fundit

©SARANDAWEB - 2021 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.