Fakte të reja pas publikimit të denoncimit te Berisha

Fakte te reja ne lidhje me publikimin e Sali Berishes ne lidhje me nje truall ne Sarande ku permendej drejtori i INUV Sarande Ardian Kola dhe e bashkeshortja e tij drejtore e ZVRPP Sarande.
Sipas dokumenteve qe disponon Saranda Web, trualli per te cilin behet fjale eshte perfituar me vendim te keshillit bashkiak Sarande ne vitin 1999 ku edhe jane kryer pagesat ne banke, gjithashtu me vendim gjykate eshte detyruar Bashkia Sarande per te lidhur kontraten me qytetarin.
Gjykata ne vendimin e saj detyron edhe ZVRPP Sarande qe te kryhet rregjistrimi i prones prane ketij institucioni. Rezulton qe prona ne ZVRPP Sarande eshte regjistruar ne vitin 2017 kur kete institucion e drejtonte Adriana Shehu.