Denoncimi i fermerit: Cfarë më tha kryetari në zyrë

Denoncimi i fermerit:
Kryetari i bashkisë Finiq më hoqi kullotën pse coj qumështin te personi që e tregoi me gisht përballë kryeministrit
Leonidha Hristo: Është shpifja e radhës