Bashkia Finiq jep me qera për 99 vjet 102 ha tokë

12/02/1910:32

Shperndaje:


Bashkia Finiq ka filluar procedurat për dhënien me qera 99-vjecare të 2 parcelave tokë shtetërore.
• Fshati Rahullë Bashkia Finiq ZK 3149 pasuria 51,52 siperfaqe 20 ha
• Fshati Jerme Parcela kullosore nr 2, ZK 2002, siperfaqe totale, 82ha
Pasuria shterore jepet me qera per krijim ullishteje per afat 99-vjet
Cmimi dysheme I qerase eshte 6 000 (gjashte mije) leke ha/vit
Vlersimi I dokumentacionit tekniko ligjor i pjesemarresve do te behet mbi bazen e ketyre kritereve
a) Teknologjia që do të aplikohet në kultivimin e bimëve, si dhe në përpunimin e produkteve;
b) Investimi kryesor mbi infrastrukturën (kullim, ujitje, sistemimin etj.), të shprehura në tregues,
fizikë dhe monetarë, si dhe investimet e lidhura me mbjelljen e kultivimin e bimëve dhe me
përpunimin e produkteve etj.;
c) Ndikimi I investimit në rritjen e numrit të të punësuarve ne bashkinë Finiq ;
ç) Propozimin për çmimin e ofruar për marrjen e tokës bujqësore me qira (lekë/ha në vit).
Afati paraqitjes se dokumentacionit do te jete data 22.02.2019
Vendi Bashkia Finiq Zyra protokollit ora 12:00


Postimet e fundit

©SARANDAWEB - 2021 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.