Shpella e Tatzatit

shpella e tatzatit 1Ndodhet në afërsi të fshatit Tatzat. Është e formuar në shkëmbinj gëlqerorë të kretës së sipërmë. Është e gjatë rreth 150 m, 5 m e gjerë dhe 10 m e lartë. Është e mbushur me konkrecione të shumta stalaktite dhe stalagmite me bukuri të rrallë. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike, biologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohet duke ndjekur intinerarin: qyteti i Delvinës – fshati I Tatzatit