“FRESH sh.p.k” kërkon të punësojë Agjent shitjesh për zonën Sarandë – Delvinë

FRESH sh.p.k me një experiencë 28 vjecare në prodhimin dhe tregëtimin e pijeve freskuese, kërkon të punësojë:
Agjent shitjesh për zonën Sarandë – Delvinë
Kualifikimet:
o Të jetë energjik, i aftë për të shitur, korrekt.
o Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese për maredhëniet me klientët.
o Preferohet eksperienca e mëparshme në fushën e shitjeve, jo më pak se 2 vjet;
o Leje drejtimi të kategorisë C ose B.
o Të banojë në zonën e Sarandës.
Detyrat:
o Realizimi i objektivave të përcaktuara nga drejtori i shitjeve;
o Shërbimi cilësor i klientëve ekzistues dhe zgjerimi i tregut me kliente të rinj.
o Agjenti raporton në manaxherin e shitjeve.
Kandidatët e interesuar të dërgojnë aplikimin e tyre (CV) në adresën: [email protected]