Dështon tenderi i Ujësjellësit Sarandë për blerjen e automjetit

Ujesjelles-Kanalizime sh.a Sarande njofton se ka dështuar tenderi për “Blerje Automjeti Vetëshkarkues i pajisur me Vinc, për nevojat e Ndërmarjes”.
Fondi limit i akorduar për blerjen e këtij automjeti ka qenë 2,770,476 lekë pa tvsh ose rreth 33 milionë lekë të vjetra me t.v.sh.
Sipas Ujesjelles-Kanalizime sh.a Sarande arsyeja e anulimit ka qenë per mos plotesim kriteresh kualifikimi te asnje operatori ekonomik ofertues.